logo_subheader

Zeleni servis član je Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO).

U ime HUSZPO sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na Drugu regionalnu konferenciju o procjeni utjecaja na okoliš, koja će se održati u Novom Vinodolskom od 16. do 19. rujna 2015. godine.

Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske.

Organizator konferencije je HUSZPO, nevladina institucija osnovana 2004. godine od strane renomiranih pravnih i fizičkih osoba koje se profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša u Hrvatskoj. Udruga danas okuplja više od 50 tvrtki i individualnih članova. Svrha rada Udruge je unaprjeđivanje stručnih znanja i profesionalnog djelovanja u stručnim poslovima zaštite prirode i okoliša, usuglašavanje i zagovaranje strukovnih interesa, promicanje strukovne etike i suradnja sa sličnim domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama.

Prijava na link: www.huszpo-konferencija.com

HUSZPO - Druga regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik uspješno primjenjuje i održava sljedeće sustave upravljanja: kvalitetom ISO 9001, zaštitom okoliša ISO 14001 i zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS 18001.

Politika kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnost, neprekidna opskrba pitkom vodom i usluga odvodnje otpadnih voda, realizacija postavljenih ciljeva, uvođenje novih tehnologija kao što su geografsko-informacijski sustav i telemetrijski sustav upravljanja, edukacija zaposlenika za Interne auditore navedenih sustava dokazi su opredijeljenosti Uprave za poslovnu izvrsnost i zadovoljstvo korisnika usluga isporuke pitke vode i odvodnje otpadnih voda, zaštitu okoliša i zdravlja i sigurnosti.

Dana 02. i 03.06.2015. potvrđena je uspješnost primjene sustava ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i pravo korištenja certifikata od strane certifikacijske tvrtke Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Prilikom pružanja konzultantskih usluge za sustave upravljanja u Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik posebno se isticala otvorenost i spremnost zaposlenika na stjecanje novih znanja kako bi se poboljšalo poslovanje te odnos prema zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Conex trade d.o.o. na lokaciji Čaporice ima pogone za smrzavanje, soljenje, mariniranje i konzerviranje ribe. Prva certifikacija Sustava upravljanja zaštitom okoliša obavljena je u lipnju 2012. od strane certifikacijske tvrtke Bureau Veritas Croatia. Zahvaljujući Upravinoj opredijeljenosti zaštiti okoliša Zeleni servis je uspješno uspostavio Sustav u skladu sa očekivanjima jedne i druge strane.

Tijekom trogodišnjeg ciklusa tvrtka je neprestano poboljšavala svoj odnos prema okolišu u smislu smanjenja količina i vrsta otpada, smanjenja emisija u otpadnim vodama, štednje električne energije i vodnih resursa te podizanja svijesti o zaštiti okoliša kako vlastitih zaposlenika tako i svih ostalih posjetitelja i zainteresiranih strana.

Dana 22.05.2015. tvrtka je uspješno recertificirala svoj Sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2004 te izrazila svoje opredjeljenje za daljnja poboljšanja u zaštiti okoliša.

Zahvaljujući Upravinoj opredijeljenosti te posvećenosti svih zaposlenika, poseban je ponos i  zadovoljstvo biti konzultant za uvođenje Sustava upravljanja u ovoj tvrtci.

EMAS je dobrovoljna shema Europske unije čiji se zahtjevi temelje na sljedećem:

 • strožim zahtjevima i procjene okolišne učinkovitosti u odnosu na ciljeve i zadatke, te kontinuirano unaprjeđenje okolišne učinkovitosti,
 • usklađenosti s propisima o zaštiti okoliša koju osigurava državni nadzor,
 • visokom angažmanu zaposlenika,
 • temeljenim pokazateljima zaštite okoliša,
 • pružanju informacija široj javnosti putem verificirane izjave o okolišu i
 • registraciji koju vrši tijelo državne vlasti nakon verifikacije od strane akreditiranog/licenciranog verifikatora za okoliš

Tvrtke koje imaju implementiran Sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2004 lakše će nadograditi EMAS sustav budući su zahtjevi ISO 14001 sastavni dio EMAS-a. Dodatni uvjeti uključuju:

 1. početni pregled utjecaja na okoliš,
 2. potvrda Ministarstva zaštite okoliša o pravnoj usklađenosti
 3. obveze trajnog unapređenja okolišne učinkovitosti
 4. uključenost zaposlenika i otvorenost za javnost
 5. verificiranu izjavu o okolišu

Imati proveden EMAS sustav za tvrtku znači biti konkurentan na tržištu, mogućnost sufinanciranja od strane državnih i EU tijela, usklađenost za propisima zaštite okoliša te rjeđe nadzore inspekcije zaštite okoliša.

ZELENI SERVIS d.o.o. pruža vam već osam godina usluge usklađenosti za zakonskim propisima zaštite okoliša te usluge uvođenja ISO 14001:2004, a sada u ponudi imamo i konzultantske usluge za EMAS.

ZELENI SERVIS d.o.o. u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo, turizam i društvene djelatnosti Grada Trogira i Obrtničkom komorom Grada Trogira održao je 15.06.2011 informativnu radionicu:

 • “HACCP sustav i obveze kod gospodarenja otpadom u ugostiteljskoj i drugoj prehrambenoj djelatnosti”

Sudionici radionice aktivno su sudjelovali i postavljali konkretna pitanja vezano za probleme u praksi. Pružene informacije našli su korisnim te su pozdravili ovakve načine suradnje.

 • 1
 • 2