Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik uspješno primjenjuje i održava sljedeće sustave upravljanja: kvalitetom ISO 9001, zaštitom okoliša ISO 14001 i zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS 18001.

Politika kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnost, neprekidna opskrba pitkom vodom i usluga odvodnje otpadnih voda, realizacija postavljenih ciljeva, uvođenje novih tehnologija kao što su geografsko-informacijski sustav i telemetrijski sustav upravljanja, edukacija zaposlenika za Interne auditore navedenih sustava dokazi su opredijeljenosti Uprave za poslovnu izvrsnost i zadovoljstvo korisnika usluga isporuke pitke vode i odvodnje otpadnih voda, zaštitu okoliša i zdravlja i sigurnosti.

Dana 02. i 03.06.2015. potvrđena je uspješnost primjene sustava ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i pravo korištenja certifikata od strane certifikacijske tvrtke Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Prilikom pružanja konzultantskih usluge za sustave upravljanja u Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik posebno se isticala otvorenost i spremnost zaposlenika na stjecanje novih znanja kako bi se poboljšalo poslovanje te odnos prema zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti.