logo_subheader
Okolišna dozvola

Okolišna dozvola

Cilj i svrha izdavanja okolišne dozvole je sveobuhvatna zaštita svih sastavnica okoliša na način da se sprječava i kontrolira onečišćenje zbog industrijskih i ostalih aktivnosti.

Okolišna dozvola se izdaje prije puštanja u rad postrojenja, uključujući probni rad, za rad postojećih postrojenja, prije značajne promjene u radu postrojenja namijenjenog za obavljanje djelatnosti kojom se mogu prouzročiti industrijske emisije, uključujući postrojenja za izgaranje, postrojenja za spaljivanje otpada te postrojenja za suspaljivanje otpada (aktivnosti definirane Uredbom o okolišnoj dozvoli).

Obveze operatera su sljedeće:

  • upravljanje aspektima okoliša na način da se negativni utjecaji na okoliš izbjegnu ili svedu na najmanju moguću mjeru,
  • upravljanje rizicima zdravlja i sigurnosti na način da se utjecaji na ljudsko zdravlje i sigurnost izbjegnu ili svedu na najmanju moguću mjeru,
  • upravljanje energijom na način da se postigne što učinkovitije korištenje energije i smanji rasipanje prirodnih resursa.

Zeleni servis ovlašten je za izradu dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća.


U studenom 2015. završili smo izradu Stručne podloge za okolišnu dozvolu za tvrtku Brodotrogir d.d.