logo_subheader

O nama

 Zeleni servis d.o.o. osnovan je 2007. godine u Splitu. Osnovne djelatnosti tvrtke su savjetovanje u zaštiti okoliša i pri uvođenju Sustava upravljanja: kvalitetom ISO 9001, zaštitom okoliša ISO 14001, energijom ISO 50001, zdravljem i sigurnošću OHSAS 18001 te HACCP sustava. Stručnim i istraživačkim radom na području poslovnog savjetovanja u zaštiti okoliša i uvođenja sustava upravljanja, našim klijentima osiguravamo konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu. Naš imperativ je: „biti drukčiji i biti bolji“.

Svaka naša usluga sadrži i „dodanu vrijednost“ koja se sastoji od različitih provjera funkcioniranja sustava koja Vam omogućava usklađenost sa propisima i prednost u poslovanju. Za opseg našeg poslovanja u dijelu stručnih poslova zaštite okoliša i uvođenja sustava upravljanja, certificirani smo za Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 od strane Bureau Veritas Croatia d.o.o.

 Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za:

 1.  Stručne poslove zaštite okoliša
  • Izradu studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
  • Izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
  • Izradu elaborata za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
  • Izradu izvješća o stanju okoliša
  • Izradu i provjeru (verifikaciju) te analizu praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćenja okoliša
  • Izrada prijedloga mjerila za skupine proizvoda
  • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda sa mjerilima.
 2. Stručne poslove zaštite prirode
  • Izradu poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu
  • Pripremu i izradu dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta
  • Izradu studije procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta.

Za usluge savjetovanja pri uvođenju sustava upravljanja na raspolaganju Vam je:

Norma

Kompetencije

Broj auditora

ISO 9001:2008 Lead Auditor 2
ISO 14001:2004 Lead Auditor 2
ISO 50001:2004 Lead Auditor 2
BS OHSAS 18001:2007 Lead  auditor 1
ISO 9001:2008 Interni Auditor 5
ISO 14001:2004 Interni Auditor 5
ISO 50001:2011 Interni Auditor 5
BS OHSAS 18001:2007 Interni Auditor 5
HACCP Interni Auditor 3