logo_subheader

Elaborat gospodarenja otpadom

Elaborat gospodarenja otpadom je dokument kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom. Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom je osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije (komore). Ovlašteni inženjer koji je nositelj izrade elaborata mora preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi u obavljanju poslova mogao prouzročiti trećim osobama.

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža uslugu izrade Elaborata gospodarenja otpadom.

Zeleni servis izradio je slijedeće Elaborate gospodarenja otpadom:

 • CIAN d.o.o., Split, Elaborat gospodarenja otpadom
 • BUCAVAC d.o.o., Primošten, Elaborat gospodarenja otpadom
 • BA-COM d.o.o., Dicmo, Elaborat gospodarenja otpadom
 • JOLLY JBS d.o.o, Šibenik, Elaborat gospodarenja otpadom
 • MURTELA d.o.o., Murter, Elaborat gospodarenja otpadom
 • SABIRAČ d.o.o., Šibenik, Elaborat gospodarenja otpadom
 • JEŽINAC d.o.o., Tisno, Elaborat gospodarenja otpadom
 • MEGA METAL RECIKLIRANJE d.o.o., Elaborat gospodarenja otpadom
 • MB KNIN, Knin, Elaborat gospodarenja otpadom
 • JU N.P. Kornati, Elaborat gospodarenja otpadom
 • MAKARSKI KOMUNALAC, Makarska, Elaborat gospodarenja otpadom
 • TUČEPI d.o.o., Tučepi, Elaborat gospodarenja otpadom
 • PODGORA ČISTOĆA d.o.o., Podgora, Elaborat gospodarenja otpadom
 • MAKSI d.o.o., Vodice, Elaborat gospodarenja otpadom
 • DUO METALI d.o.o., Elaborat gospodarenja otpadom
 • PEOVICA d.o.o., Elaborat gospodarenja otpadom
 • MICHIELI-TOMIĆ d.o.o., Elaborat gospodarenja otpadom
 • EKO-SIROVINA d.o.o., Elaborat gospodarenja otpadom