logo_subheader

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Za određene zahvate prije ishođenja građevinske dozvole potrebno je provesti postupak ishođenja mišljenja o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš određeni su u popisima zahvata u prilozima II. i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17). Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš može izraditi samo tvrtka koja je ovlaštena za isto od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Važno je napomenuti da je za sve zahvate koji se sufinanciraju iz međunarodnih fondova potrebno provesti navedeni postupak.

Zeleni servis izradio je sljedeće Zahtjeve za ocjenu o potrebi procjene:

 • Izgradnja športsko rekreacijske luke u Kaštel Sućurcu
 • Uređenje dijela obale Stari Grad-Priko, Hvar
 • Dogradnja trajektne luke Stari Grad, Hvar
 • Rekonstrukcija, dogradnja obale luke Milna, predio Racić
 • Sanacija obale i rekonstrukcija zaštitnog gata u uvali Vrulja
 • Uređenje dijela obale Rogač u Rogaču
 • Turističko privezište na punti Radman, Petrčane
 • Uređenje dijela obale Vlačica u Supetru, otok Brač
 • Sanacija odlagališta Kupinovica, otok Brač
 • Sanacija odlagališta Borovik, otok Šolta
 • Navodnjavanje Baštica-Smilčić, Zadarska županija
 • Rekonstrukcija obalnog dijela marine Kornati u Biogradu n/m
 • Solarni park Kosore, Grad Vrlika
 • Izgradnja pršutane u poslovnoj zoni Prisike, Muć
 • Galenski laboratorij Dugopolje, Dugopolje
 • Komunalna infrastruktura Gospodarske zone Crno, Zadar
 • Gospodarska građevina za preradu maslina i voća, Općina Sali
 • Rekonstrukcija plinovoda Kozarac-KS Stružec i Kozarac-Lipovica, Općina Popovača
 • Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Teodorovac, Općina Đurđenovac
 • Prihranjivanje plaže u uvali Mala Milna, između Vrboske i Jelse na otoku Hvaru
 • Proširenje i dogradnja odlagališta otpada Dubravica, Grad Metković
 • Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Drave od rkm 0+000 do rkm 19+000, Vukovar
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Radne zone Kosore, Vrlika
 • Nabavka i montaža novih strojeva za pletenje polimernih ambalažnih pletiva, izgradnja gospodarske građevine te nabavka strojeva za šivanje bezčvornih mreža, Biograd n/m
 • Ulaganje u rekonstrukciju, gradnju i opremanje poslovne građevine-pršutane, Nova Sela
 • Uređenje obalnog pojasa i plaže u Kaštel Lukšiću, Kaštel Lukšić
 • Rekonstrukcija dijela pogona za preradu mesa u pogon za proizvodnju suhomesnatih proizvoda, Grad Solin
 • Izgradnja i opremanje postrojenja za precizni lijev i postrojenja za izradu kućišta industrijskih peći u radnoj zoni Kosore, Vrlika
 • Nasipavanje morske obale u naselju Podgora ispod hotela Minerva, Općina Podgora
 • Uređenje obalnog pojasa Igrane, Općina Podgora
 • Pogon za zamrzavanje ribe u Radnoj zoni Grabi, Poličnik
 • Izgradnja sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko-turističke zone T1 u Tučepima, Tučepi
 • Produljenje uzletno-sletne staze Zračne luke Brač“, Supetar
 • Aglomeracija Gradište i Aglomeracija Bošnjaci
 • Aglomeracija Karlovac – Duga Resa
 • Komunalna infrastruktura Poslovne zone Dubravica, Metković
 • Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Orebić, Orebić
 • Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo
 • Uređenje obalnog pojasa – dogradnja postojeće lučke infrastrukture u Drveniku, Drvenik
 • Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Sućuraj, otok Hvar
 • Sanacija obalnih zidova i rekonstrukcija vezova u lučkom bazenu Vranjic-Solin, Solin
 • Zamjena dijela opreme u postojećem postrojenju za preradu ribe Ancora commerce, Dugopolje
 • Proširenje obale na istočnoj strani luke Postira, Brač
 • Produbljivanje morskog dna i postavljanje pontona za privez brodica u lučici Katine, Pag
 • … i mnoge druge