logo_subheader

Plan gospodarenja otpadom

Izradili smo 25 Planova gospodarenja otpadom za Jedinice lokalne samouprave (gradove i općine) te više od 300 Planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

Plan gospodarenja otpadom je strateški dokument zaštite okoliša koji hijerarhijski prekriva sve subjekte:

 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
 • Plan gospodarenja otpadom Jedinica lokalne samouprave
 • Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada

Izradili smo 25 Planova gospodarenja otpadom za Jedinice lokalne samouprave (gradove i općine) te više od 300 Planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža uslugu izrade Plana gospodarenja otpadom.

Zeleni servis izradio je sljedeće Planove gospodarenja otpadom:

 • OPĆINA MUĆ, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA PRIMORSKI DOLAC, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA CISTA PROVO, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA LOVREĆ, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA ZADVARJE, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA PROLOŽAC, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA ZMIJAVCI, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA PODGORA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA TUČEPI, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA DUGI RAT, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA LOKVIČIĆI, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA OTOK, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA KLIS, Plan gospodarenja otpadom
 • GRAD OMIŠ, Plan gospodarenja otpadom
 • GRAD MAKARSKA, Plan gospodarenja otpadom
 • GRAD SKRADIN, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA MILNA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA ŠOLTA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA MARINA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA PUČIŠĆA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA NEREŽIŠĆA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA BISKUPIJA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA BRELA, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA KIJEVO, Plan gospodarenja otpadom
 • OPĆINA CIVLJANE, Plan gospodarenja otpadom