Zakonodavstvo zaštite okoliša

Plan investicija u zaštiti okoliša

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža uslugu izrade plana investicija u zaštiti okoliša.

Vodopravna dozvola

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža usluge savjetovanja i izrade elaborata koji se prilažu uz Vodopravnu dozvolu i pomoć pri ishođenju Vodopravne dozvole.

Dozvola za gospodarenje otpadom

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža usluge izrade Elaborata gospodarenja otpadom, pripreme i obradu dokumentacije za Dozvolu za gospodarenje otpadom.

Plan gospodarenja otpadom

Izradili smo 25 Planova gospodarenja otpadom za Jedinice lokalne samouprave (gradove i općine) te više od 300 Planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

Registar onečišćavanja okoliša

Već više od 11 godina dostavljamo podatke u upravne odjele pri županijama, a naše iskustvo u ovim aktivnostima najbolja su garancija kvalitete.

Zastupanje pri nadzoru Inspekcije zaštite okoliša

Tijekom dugogodišnjeg rada na području usklađivanja sa zakonodavstvom zaštite okoliša, imamo iskustvo i u zastupanju pri nadzoru inspekcije zaštite okoliša.