logo_subheader

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – Natura 2000

Stručni poslovi koje ZELENI SERVIS d.o.o. obavlja iz područja zaštite prirode:

  • Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu
  • Priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta
  • Izrada studija procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta
  • Ostali elaborati zaštite prirode

Zeleni servis izradio je sljedeće Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:

  • Sidrište Mezzoporat, Biševo
  • Rekonstrukcija Ž 6082, Dionica Grab-Gaz