logo_subheader

Zastupanje pri nadzoru Inspekcije zaštite okoliša

Tijekom dugogodišnjeg rada na području usklađivanja sa zakonodavstvom zaštite okoliša, imamo iskustvo i u zastupanju pri nadzoru inspekcije zaštite okoliša.

Inspekcijski nadzor provode Županijska i Državna inspekcija zaštite okoliša. Zeleni servis d.o.o. u potpunosti je posvećen praćenju propisa i obveza iz područja zaštite okoliša.

Tijekom dugogodišnjeg rada na području usklađivanja sa zakonodavstvom zaštite okoliša, imamo iskustvo i u zastupanju pri nadzoru inspekcije zaštite okoliša.