logo_subheader

Politika zaštite osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka.

ZELENI SERVIS d.o.o. jamči svim osobama koje su na bilo koji način povezane s našim aktivnostima (zaposlenicima tvrtke, korisnicima naših usluga, našim dobavljačima te povezanim trećim osobama) zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su: ime, osobni identifikycijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Za potrebe prodaje i naplate naših usluga te ostalih procesa koji su potrebni u svrhu navedenih aktivnosti, ZELENI SERVIS d.o.o. prikuplja slijedeće osobne podatke: ime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresu, poštansku adresu, broj telefona/mobitela.

Sloboda izbora

Osobne podatke koristimo na osnovu pravnog temelja kao što su propisi, ugovori i drugi pravni akti. U slučaju da za korištenje osobnih podataka ne postoji pravni temelj pravovremeno vas obavještavamo da imate slobodu izbora putem ispunjene i potpisane privole koju možete povući u svakom trenutku.

Sigurnost

ZELENI SERVIS d.o.o. poduzima sve mjere kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te zajamčila savjesna zaštita od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa te neovlaštenog izdavanja.

Obavijest o promjenama

Svaka promjena naše Politike zaštite osobnih podataka biti će objavljena na našoj internet stranici i u našim uredima.

 

ZELENI SERVIS d.o.o.

tel. 021 532085
fax. 021 325196
mob. 098 9257 314
e-mail: zeleni.servis@st.t-com.hr