Tag Archives: Šibenik

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik uspješno primjenjuje i održava sljedeće sustave upravljanja: kvalitetom ISO 9001, zaštitom okoliša ISO 14001 i zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS 18001. Politika kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnost, neprekidna opskrba pitkom vodom i usluga odvodnje otpadnih voda, realizacija postavljenih ciljeva, uvođenje novih tehnologija kao što su geografsko-informacijski sustav i […]