Zeleni servis je sudjelovao na 12. Hrvatskom biološkom kongresu, koje se održao od 18. do 23. rujna 2015 godine u Sv. Martinu na Muri. Sv. Martin na Muri smješten je u najsjevernoj Hrvatskoj županiji, u prekrasnom Međimurju. Svake treće godine, već više od trideset godina ovaj tradicionalni i jedinstveni kongres u Hrvatskoj, okuplja veliki broj biologa iz Hrvatske i inozenstva te brojne znanstvenike iz različitih područja bioloških znanosti.

Sudionici su ove godine svoje rezultate istraživanja predstavljali kroz posterska i usmena priopćenja i to u okviru osam tematskih sekcija koje su bile koncipirane tako da na najbolji način okupe sudionike u interesne skupine: Evolucija, Genetika, sistematika, stanična i molekularna biologija, biogeografija, filogenija, Mikrobiologija, Biologija kopnenih voda i kopna, Biologija mora, Toksikologija sa ekotoksikologijom, Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša, biologija čovjeka, imunobiologija i Komparativna fiziologija.

U sklopu kongresa održala su se i 4 simpozija:

  • 2. Simpozij edukacije biologije;
  • 6. Simpozij Hrvatskoj društva za biljnu biologiju
  • 3. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva
  • 1. Balkanski herpetološki simpozij u suorganizaciji Hrvatskoh herpetološkog društva

Zeleni servis je na 12. Hrvatskom biološkom kongresu sudjelovao sa dva postera:

  • Anchorages in the Mezuporat bay (the island of Biševo) – how to preserve the ecological network Natura 2000?
  • Solar park Kosore – environmental impact and Natura 2000 network

Posteri su napravljeni iz glavnih interesa tvrtke te su bili smješteni u tematsku sekciju; zaštita prirode i okoliša. Prezentaciju postera obavio je Mihael Drakšić mag.oecol.