Natalija Pavlus

Natalija Pavlus

Dr. sc., mag. biol.

Voditelj Odjela stručnih poslova zaštite okoliša i prirode

Mob: +385 98 9844 417
Email: natalija.pavlus@zeleniservis.hr

 • Vođenje i izrada Studija utjecaja na okoliš
 • Vođenje i izrada Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • Vođenje i izrada Zahtjeva i Elaborata za prethodnu ocjenu utjecaja zahvata za ekološku mrežu
 • Vođenje i izrada Elaborata Glavne ocjene utjecaja zahvata za ekološku mrežu
 • Vođenje i izrada Elaborata Strateškeprocjeneutjecaja prostornih planova na okoliš i ekološku mrežu (Prethodne i Glavne ocjene)
 • Vođenje i izrada Programa upravljanja okolišem
 • Vođenje i izrada Planova upravljanja zaštićenim područjima
 • Provedba treninga na području zaštite prirode i okoliša
 • Koordinacija i sudjelovanje u provedbi međunarodnih projekata (WB, CARDS 2003, PHARE 2005)
 • Priprema i vođenjeprojekata, koordinacijalaboratorijskihiterenskihistraživanja s područja zaštite prirode i okoliša
 • Suradnja s nadležnim institucijama i  međunarodnim organizacijama iz sektora zaštite prirode (UNESCO, IUCN, EUROPARC Federation)
 • 19 godina radnog iskustva, od toga 7 godina na poslovima vođenja projekata i procedura iz područja zaštite okoliša i prirode (ekološke mreže), 6,5 godina rukovodećeg iskustva u sektoru zaštite prirode (zaštićena područja), 5,5 godina znanstvenog rada  i izrada Doktorske disertacije na Sveučilištima „Albert Einstein“/Ulm i „Johannes Gutenberg“/Mainz, Njemačka