Marin Perčić

dipl.ing.biol. i ekol. mora

Stručni suradnik

Tel/fax: +385 21 325 196
Mob: +385 98 852 260
Email: marin.percic@zeleniservis.hr

  • 6 godina radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša
  • Studije strateške procjene utjecaja na okoliš
  • Studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
  • Elaborati zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
  • Elaborati zaštite okoliša o usklađenosti projektne dokumentacije sa mjerama zaštite okoliša,
  • Elaborati zaštite okoliša za vodopravne dozvole
  • Elaborati zaštite okoliša, ostali
  • Stručne podloge zaštite okoliša
  • Planovi gospodarenja otpadom