Marijana Vuković

mag. biol. univ. spec. oecol.

Voditelj stručnih poslova zaštite okoliša

Tel/fax: +385 21 325 196
Mob: +385 99 296 4450
Email: marijana.vukovic@zeleniservis.hr

 • 12 godina radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša
 • 2,5 godina znanstvenog rada na Institutu Ruđer Bošković na međunarodnim projektima
 • Studije strateške procjene utjecaja na okoliš
 • Studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • Elaborati zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 • Elaborati zaštite okoliša o usklađenosti projektne dokumentacije sa mjerama zaštite okoliša,
 • Elaborati zaštite okoliša za vodopravne dozvole
 • Elaborati zaštite okoliša, ostali
 • Stručne podloge zaštite okoliša
 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Elaborati gospodarenja otpadom