Josipa Mirosavac

mag. oecol.

Stručni suradnik

Tel./fax. +385 (0) 21 325 196
Mail: josipa.mirosavac@zeleniservis.hr

  • 3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša
  • Studije strateške procjene utjecaja na okoliš
  • Studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
  • Elaborati zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
  • Elaborati zaštite okoliša o usklađenosti projektne dokumentacije sa mjerama zaštite okoliša,
  • Elaborati zaštite okoliša za vodopravne dozvole
  • Elaborati zaštite okoliša, ostali
  • Stručne podloge zaštite okoliša