Boška Matošić

dipl.ing.kem.teh.

Voditelj stručnih poslova zaštite okoliša

Tel/fax: +385 21 325 196
Mob: +385 99 2680 618
Email: boska.matosic@zeleniservis.hr

 • 10 godina radnog iskustva na poslovima tehnologa u proizvodnji/laboratoriju
 • 9 godina radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša
 • Studije strateške procjene utjecaja na okoliš
 • Studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • Elaborati zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 • Elaborati zaštite okoliša o usklađenosti projektne dokumentacije sa mjerama zaštite okoliša,
 • Elaborati zaštite okoliša za vodopravne dozvole
 • Elaborati zaštite okoliša, ostali
 • Stručne podloge zaštite okoliša
 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Elaborati gospodarenja otpadom