Stručni poslovi zaštite okoliša

 • OPĆINA MILNA

  Plan gospodarenja otpadom, Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

 • ADRIA ČELIK d.o.o., K. Sućurac

  Zaštita okoliša

 • ACI MARINA, Split, Trogir, Vrboska, Milna

  Zaštita okoliša

 • SARDINA, Postira

  Zaštita okoliša, Elaborati za vodopravnu dozvolu

 • ULJARA VUKŠIĆ, Solin

  Zaštita okoliša, Elaborati za vodopravnu dozvolu, HACCP sustav

 • PEKARA KEKO, Split

  Zaštita okoliša, HACCP sustav

 • PORSCHE INTERAUTO, Solin

  Zaštita okoliša

 • PLOVPUT, Split

  Zaštita okoliša

 • PŠD ŠPINUT, Split

  Zaštita okoliša