logo_subheader

ZELENI SERVIS d.o.o. osnovan je 2007. godine u Splitu. Osnovne djelatnosti tvrtke su stručni poslovi zaštite okoliša, usklađivanje sa zakonodavstvom zaštite okoliša, uvođenje sustava upravljanja. Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša, Studije utjecaja zahvata na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Natura 2000).

16.09.2013. od strane certifikacijske tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., u ZELENOM SERVISU d.o.o. uspješno je obavljena certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008 za opseg poslova: stručni poslovi zaštite okoliša, uvođenje sustava upravljanja, priprema i obrada elaborata zaštite okoliša.

certifikat-iso-9001

Strategija, plan i program razvoja

arrow

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Strateška procjena utjecaja na okoliš obvezno se provodi, između ostalog, i za strategije, planove i programe uključujući njihove izmjene i dopune čija se provedba financira iz sredstava Europske unije.

U tijeku je ugovaranje i izrada strategija, planova i programa razvoja između Jedinica lokalne samouprave s jedne strane i specijaliziranih tvrtki s druge strane.

Iznimno je važno povezati postupke planiranja i strateške procjene utjecaja na okoliš. Smisao Strateške procjene je zapravo da se iznađu najbolja varijantna rješenja i uvjeti zaštite okoliša koji će osigurati održivi razvoj. Zbog toga i elementi strateške studije trebaju biti implementirani u strategiju/plan/program razvoja. Kako bi se postiglo sve navedeno zato je važno da se ovi strateški dokumenti rade paralelno.

Za tijelo koje donosi Strategiju, plan i program važno je da ovlaštenik ima ovlaštenje za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO) ali i ovlaštenje za ekološku mrežu  jer ako se na prostoru JLS nalazi i ekološka mreža a planirani zahvati su i na tom području onda se paralelno radi i  poglavlje i studija ocjene prihvatljivosti strategije, plana i programa za ekološku mrežu.

Zeleni servis d.o.o. ovlašten je za izradu Strateške studije procjene utjecaja na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te su dosad izrađene slijedeće:

  • Strateški razvojni program Općine Tučepi, Tučepi
  • Strategija razvoja Grada Hvara, Hvar
  • Strategija razvoja urbanog područja Grada Metkovića, Metković

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša


Zeleni servis d.o.o. teži izgradnji dugoročnih, obostrano zadovoljavajućih odnosa sa svim našim klijentima, koji se temelje na ispunjavanju ugovorenih obveza i na našim temeljnim vrijednostima: obostrano povjerenje i integritet u svakom dijelu našeg poslovanja.


Naš imperativ je: "Biti drukčiji i biti bolji"