logo_subheader

ZELENI SERVIS d.o.o. osnovan je 2007. godine u Splitu. Osnovne djelatnosti tvrtke su stručni poslovi zaštite okoliša, usklađivanje sa zakonodavstvom zaštite okoliša, uvođenje sustava upravljanja. Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša, Studije utjecaja zahvata na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Natura 2000).

16.09.2013. od strane certifikacijske tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., u ZELENOM SERVISU d.o.o. uspješno je obavljena certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008 za opseg poslova: stručni poslovi zaštite okoliša, uvođenje sustava upravljanja, priprema i obrada elaborata zaštite okoliša.

certifikat-iso-9001

Zeleni servis d.o.o. teži izgradnji dugoročnih, obostrano zadovoljavajućih odnosa sa svim našim klijentima, koji se temelje na ispunjavanju ugovorenih obveza i na našim temeljnim vrijednostima: obostrano povjerenje i integritet u svakom dijelu našeg poslovanja.


Naš imperativ je: "Biti drukčiji i biti bolji"