logo_subheader

ZELENI SERVIS d.o.o. osnovan je 2007. godine u Splitu. Osnovne djelatnosti tvrtke su stručni poslovi zaštite okoliša, usklađivanje sa zakonodavstvom zaštite okoliša, uvođenje sustava upravljanja. Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša, Studije utjecaja zahvata na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Natura 2000).

16.09.2013. od strane certifikacijske tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., u ZELENOM SERVISU d.o.o. uspješno je obavljena certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008 za opseg poslova: stručni poslovi zaštite okoliša, uvođenje sustava upravljanja, priprema i obrada elaborata zaštite okoliša.

certifikat-iso-9001

U studenom 2015. završili smo izradu Stručne podloge za okolišnu dozvolu za tvrtku Brodotrogir d.d.


Zeleni servis d.o.o. teži izgradnji dugoročnih, obostrano zadovoljavajućih odnosa sa svim našim klijentima, koji se temelje na ispunjavanju ugovorenih obveza i na našim temeljnim vrijednostima: obostrano povjerenje i integritet u svakom dijelu našeg poslovanja.


Naš imperativ je: "Biti drukčiji i biti bolji"